درباره ما

انتشارات سایان در سال 1389 تاسیس شد. هدف از تاسیس این انتشارات چاپ دانشنامه و دایره‌المعارف‌های مصور می‌باشد.
تاکنون نزدیک به 100 عنوان کتاب برای مخاطبان همیشه‌همراهمان منتشر کرده‌ایم.
نشر سایان سعی می‌کند در کنار اهمیت دادن به محتوا، در چاپ و صحافی کتاب‌ها نیز باکیفیت عمل کند.
مشخصه‌ی تمام کتاب‌های ما مصور بودن، چاپ تمام‌رنگی، استفاده از کاغذ گلاسه و صحافی با جلد سخت است.